TEMEL+TANKER

SRC 5 TEMEL Eğitiminin İçeriği Nedir ?Tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili genel şartlar,
Başlıca tehlike türleri nelerdir,
Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler,
Tehlike türleri için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levha kullanımı ve özellikleri
Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri,
Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması-yapmaması gerekenler,
Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında alınacak tedbirler,
Paketlerin elleçlenmesi – istiflenmesi,
Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).
Çok-Modlu (MEGC) taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın, vb.),

SRC 5 TANKER Eğitiminin İçeriği Nedir ?

Taşıtların özel gereklilikleri ve özellikleri,
Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,
Farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel bilgisi,
Taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar ve işleniş kuralları(tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası gibi.)